ค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562

ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส

ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นสูงสุดตามกำลังอัตภาพเพื่อเป็นพลังที่มีคุณภาพของประเทศ

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/สานพลังท้องถิ่นไทย-เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ-จลำปาง-118903386178176/

ประเภทการแข่งขัน

รูปแบบเสื้อ

รูปแบบเหรียญ และถ้วยรางวัล