กิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นจากกลุ่มคนในโรงพยาบาลลำปางที่ต้องการจัดงานวิ่ง

เพื่อหาเงินสนับสนุนผู้ป่วยที่ยากไร้ในจังหวัดลำปางและกระตุ้นให้ประชาชนมาออกกำลังกาย

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มกราคม 2563 จังหวัดลำปาง

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/HomboonHomhealth/

โอนเงินชำระค่าสมัครผ่าน

ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 503-0-82907-5

ชื่อบัญชี "วิ่งฮอมบุญ ฮอมเฮลท์ โรงพยาบาลลำปาง"

รูปแบบเสื้อ

เส้นทางวิ่ง