วิ่งทั่วไทยเพื่อโลกไร้มะเร็ง ลำปาง 2019

เปิดรับสมัคร
3 กุมภาพันธ์ 2562
ปิดรับสมัคร
3 กุมภาพันธ์ 2562
วันเริ่มงาน
2 มีนาคม 2562

https://www.facebook.com/nanarun42/videos/307886643488885/

ประเภท

จำนวนคนค้างจ่าย นานเกิน 48 ชั่วโมงท่านจะถูกออกจากสิทธิ์การจอง

รางวัล

เหรียญ

รายละเอียดเสื้อ

แผนที่

กำหนดการ

เริ่มวันที่ : 02 March 2019

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

ผู้เข้าร่วมงาน

เพศ ชื่อผู้เข้าร่วม ระยะทาง ช่วงอายุ
สถาณที่จัดงาน
โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง
เปิดรับสมัคร
3 กุมภาพันธ์ 2562
ปิดรับสมัคร
3 กุมภาพันธ์ 2562
วันเริ่มงาน
2 มีนาคม 2562
เรทราคา
ช่วงอายุ
1 - 1 ปี