Lampang Bok Bok Run 2019

เปิดรับสมัคร
17 พฤศจิกายน 2562
ปิดรับสมัคร
17 พฤศจิกายน 2562
วันเริ่มงาน
17 พฤศจิกายน 2562

ประเภท

จำนวนคนค้างจ่าย นานเกิน 48 ชั่วโมงท่านจะถูกออกจากสิทธิ์การจอง

รางวัล

เหรียญ

รายละเอียดเสื้อ

แผนที่

กำหนดการ

เริ่มวันที่ : 17 November 2019

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

ผู้เข้าร่วมงาน

เพศ ชื่อผู้เข้าร่วม ระยะทาง ช่วงอายุ
สถาณที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เปิดรับสมัคร
17 พฤศจิกายน 2562
ปิดรับสมัคร
17 พฤศจิกายน 2562
วันเริ่มงาน
17 พฤศจิกายน 2562
เรทราคา
ช่วงอายุ
1 - 1 ปี