Lampang City Run 2020

เปิดรับสมัคร
1 มกราคม 2513
ปิดรับสมัคร
1 มกราคม 2513
วันเริ่มงาน
16 กุมภาพันธ์ 2563

https://www.facebook.com/Lampang-cityrun-113969030034777/

ประเภท

จำนวนคนค้างจ่าย นานเกิน 48 ชั่วโมงท่านจะถูกออกจากสิทธิ์การจอง

รางวัล

เหรียญ

รายละเอียดเสื้อ

แผนที่

กำหนดการ

เริ่มวันที่ : 16 February 2020

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

ผู้เข้าร่วมงาน

เพศ ชื่อผู้เข้าร่วม ระยะทาง ช่วงอายุ
สถาณที่จัดงาน
สวนสาธารณะหนองกระทิง จ.ลำปาง
เปิดรับสมัคร
1 มกราคม 2513
ปิดรับสมัคร
1 มกราคม 2513
วันเริ่มงาน
16 กุมภาพันธ์ 2563
เรทราคา
ช่วงอายุ
1 - 1 ปี