Lampang Hospital Run 2020

เปิดรับสมัคร
26 มกราคม 2563
ปิดรับสมัคร
26 มกราคม 2563
วันเริ่มงาน
26 มกราคม 2563

VDO

ประเภท

จำนวนคนค้างจ่าย นานเกิน 48 ชั่วโมงท่านจะถูกออกจากสิทธิ์การจอง

รางวัล

เหรียญ

รายละเอียดเสื้อ

แผนที่

กำหนดการ

เริ่มวันที่ : 26 January 2020

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถาม

ผู้เข้าร่วมงาน

เพศ ชื่อผู้เข้าร่วม ระยะทาง ช่วงอายุ
สถาณที่จัดงาน
โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
เปิดรับสมัคร
26 มกราคม 2563
ปิดรับสมัคร
26 มกราคม 2563
วันเริ่มงาน
26 มกราคม 2563
เรทราคา
ช่วงอายุ
1 - 1 ปี