LAMPANG NHA MARATHON 2020

เปิดรับสมัคร
7 กรกฎาคม 2563
ปิดรับสมัคร
8 กรกฎาคม 2563
วันเริ่มงาน
25 ตุลาคม 2563

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/Lampang42marathon/

ประเภทการแข่งขัน: วิ่งถนน (ระยะ 42.195 กม., ระยะ 21 กม., ระยะ 10.5 กม. และระยะ 5.5 กม.)
วัน-เวลาแข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 03.00-11.00 น.
จุดปล่อยตัว: ห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง

ช่องทางการสมัคร

สมัครออนไลน์ ได้ทางเว็ปไซด์  https://www.nanarun.com

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563 (เที่ยงคืนตามเวลาประเทศไทย )

กำหนดการ

เสาร์ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-18.00 น. และ อาทิตย์ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 01.00-05.00 น.

รับเสื้อและเบอร์ประจำตัวผู้แข่งขัน (BIB no.) ได้ที่ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง

(ผู้สมัครโปรดนำสำเนาการโอนเงินค่าสมัคร หรือ บัตรประชาชนมาในวันนั้นด้วย ในกรณีที่มารับแทนบุคคลอื่นโปรดนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครท่านนั้นมาด้วย)

 

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ จุดปล่อยตัว ห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง

เวลา  03.00 น.   ปล่อยตัวนักกีฬา ประเภทมาราธอน

เวลา  05.00 น.   ปล่อยตัวนักกีฬา ประเภทฮาล์ฟมาราธอน

เวลา  05.30 น.   ปล่อยตัวนักกีฬา ประเภทมินิมาราธอน

เวลา  06.00 น.   ปล่อยตัวนักกีฬา ประเภทFun Run และ VIP

เวลา  07.30 น.   พิธีมอบถ้วยและรางวัลชนะเลิศตามลำดับ

เวลา  11.00 น.   ปิดงาน

 

คุณสมบัติการสมัคร

 • หลักฐานทางราชการที่มีรูปถ่าย อาทิ บัตรประชาชน ใบขับขี่ ฯลฯ
 • อายุตรงตามประเภทของผู้เข้าแข่งขัน (การคิดอายุ คิดจาก ค.ศ.2020 ลบ ค.ศ.เกิด)ผู้ที่เกิดหลังจาก ค.ศ. 2001  คิดเป็นช่วงอายุต่ำกว่า 19 ปี

  ผู้ที่เกิดระหว่าง ค.ศ.1991 - ค.ศ.2000 คิดเป็นช่วงอายุ 29 ปี

  ผู้ที่เกิดระหว่าง ค.ศ.1981 - ค.ศ.1990 คิดเป็นช่วงอายุ 39 ปี

  ผู้ที่เกิดระหว่าง ค.ศ.1971 - ค.ศ.1980 คิดเป็นช่วงอายุ 49 ปี

  ผู้ที่เกิดระหว่าง ค.ศ.1961 - ค.ศ.1970 คิดเป็นช่วงอายุ 59 ปี

  ผู้ที่เกิดก่อน ค.ศ. 1960  คิดเป็นช่วงอายุสูงกว่า 60 ปี

 

หลังจากกรอกข้อมูลการสมัครครบ กรุณาโอนเงินภายใน 48 ชั่วโมง
ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 982-5-62484-1 ชื่อบัญชี มนัญฑา กิติยามาศ

รายชื่อนักวิ่งที่เคยสมัครมาก่อนหน้านี้
คลิกดู

#lampangnhamarathon2020
#ลำปางหนามาราธอน2020
#NANARUN

ประเภท

จำนวนคนค้างจ่าย นานเกิน 48 ชั่วโมงท่านจะถูกออกจากสิทธิ์การจอง


Marathon 42.195k

ค่าลงสมัครปกติ 1,200 บาท นักวิ่งจะได้ เสื้อและกระเป๋า เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้ เหรียญรางวัล และ เสื้อFinisher มีโอกาสลุ้นชิงถ้วยอันดับและถ้วยOver All รวม 29 รางวัล

รายละเอียด ราคา เหลือ
Regular
7 กรกฎาคม 2563 - 8 กรกฎาคม 2563
จำนวนค้างจ่าย - 4 คน
1,200
บาท
หมด

Half Marathon 21k

ค่าลงสมัครปกติ 1,000 บาท นักวิ่งจะได้ เสื้อและกระเป๋า เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้ เหรียญรางวัล และ เสื้อFinisher มีโอกาสลุ้นชิงถ้วยอันดับและถ้วยOver All รวม 29 รางวัล

รายละเอียด ราคา เหลือ
Regular
7 กรกฎาคม 2563 - 8 กรกฎาคม 2563
จำนวนค้างจ่าย - 1 คน
1,000
บาท
ใกล้หมดแล้ว

Mini Marathon 10.5k

ค่าลงสมัครปกติ 800 บาท นักวิ่งจะได้ เสื้อและกระเป๋า เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้ เหรียญรางวัล มีโอกาสลุ้นชิงถ้วยอันดับและถ้วยOver All รวม 29 รางวัล

รายละเอียด ราคา เหลือ
Regular
7 กรกฎาคม 2563 - 8 กรกฎาคม 2563
800
บาท
ใกล้หมดแล้ว

Fun Run 5.5k

ค่าลงสมัครปกติ 600 บาท นักวิ่งจะได้ เสื้อ เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้ เหรียญรางวัล มีโอกาสลุ้นชิงถ้วยOver All รวม 2 รางวัล

รายละเอียด ราคา เหลือ
Regular
7 กรกฎาคม 2563 - 8 กรกฎาคม 2563
600
บาท
หมด

รางวัล

รางวัลการแข่งขัน

 • ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยประเภทมาราธอน ฮาล์ฟ มินิมาราธอน และฟันรัน อันดับ1 OverAll ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศ
 • ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยประเภทมาราธอน ฮาล์ฟ มินิมาราธอนอันดับ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศ
 • ผู้ที่วิ่งทุกรุ่น ทุกระยะ เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึก
 • ผู้ที่วิ่งประเภทมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้รับเสื้อFinisher

กติกา

 • ผู้ได้รับรางวัลต้องผ่านจุด check point และแสดงสลิปผลการวิ่ง มารับรางวัล
 • คำตัดสินของคณะกรรมการแข่งขันให้ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

 ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ประเภทมาราธอน ระยะ42.195กม. ผู้ที่เข้าอันดับ1 ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัล Over All และ ผู้ที่เข้าในอันดับรองลงมา อันดับ 1-3 ของแต่ละรุ่นอายุ ได้รับถ้วยประจำการแข่งขัน
ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะ21กม. ผู้ที่เข้าอันดับ1 ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัล Over All และ ผู้ที่เข้าในอันดับรองลงมา อันดับ 1-3 ของแต่ละรุ่นอายุ ได้รับถ้วยประจำการแข่งขัน
ประเภทมินิมาราธอน ระยะ10.5 กม. ผู้ที่เข้าอันดับ1 ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัล Over All และ ผู้ที่เข้าในอันดับรองลงมา อันดับ 1-3 ของแต่ละรุ่นอายุ ได้รับถ้วยประจำการแข่งขัน
ประเภทFun Run ระยะ5.5 กม. ผู้ที่เข้าอันดับ1 ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัล Over All และไม่มีการแข่งขันที่แบ่งตามรุ่นอายุ

เงินรางวัล (บาท)
ประเภทมาราธอน ระยะ42.195กม.  ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัลดังนี้
Over All ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 2,500 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะ21กม. ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัลดังนี้
Over All ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ประเภทมินิมาราธอน ระยะ10.5 กม. ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัลดังนี้
Over All ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 500 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ประเภทFun Run ระยะ5.5 กม. ชายและหญิง ได้รับเงินรางวัลดังนี้
Over All ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท + ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

หมายเหตุ ผู้ที่รับเงินรางวัลเกิน 500 บาท จะต้องถูกหักภาษี 3% ให้ถูกต้องตามกฎหมาย

 

 

เหรียญ

รายละเอียดเสื้อ

 

 

 

แผนที่

เส้นทางการแข่งขัน

 

*คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเส้นทางวิ่งตามเหมาะสม

กำหนดการ

เริ่มวันที่ : 25 October 2020

รายละเอียดเพิ่มเติม

การแบ่งรุ่นแข่งขันวิ่ง ทั้ง 4 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประเภท มาราธอน ระยะ 42.195 กม.
1.1 Over All ชายและหญิง ไม่จำกัดอายุ
1.2 ชาย: กลุ่มอายุ 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป (Male Age-Groups)
1.3 หญิง: กลุ่มอายุ 18-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป (Female Age-Groups)
2. ประเภท ฮาล์ฟมาราธอน ระยะ21 กม.
2.1 Over All ชายและหญิง ไม่จำกัดอายุ
2.2 ชาย: กลุ่มอายุ 16-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป (Male Age-Groups)
2.3 หญิง: กลุ่มอายุ 16-29, 30-39, 40-49, 50ปีขึ้นไป (Female Age-Groups)
3. ประเภท มินิมาราธอน ระยะ10.5 กม.
3.1 Over All ชายและหญิง ไม่จำกัดอายุ
3.2 ชาย: กลุ่มอายุ 14-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60 ปีขึ้นไป (Male Age-Groups)
3.3 หญิง: กลุ่มอายุ 14-29, 30-39, 40-49, 50 ปีขึ้นไป (Female Age-Groups)
4. ประเภท Fun Run ระยะ5.5 กม.
4.1 Over All ชายและหญิง ไม่จำกัดอายุ

เวลาตัดตัว (Cut-Off Time)
ผู้แข่งขันในประเภทมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน และ มินิมาราธอน จะได้รับบันทึกเวลาแข่งขัน โดยใช้ระบบอิเล็กโทรนิค Timing Chip เป็นอุปกรณ์จับเวลา โดยจะมีกำหนดเวลาในการแข่งขันของระยะต่างๆ (Cut-Off Time) ดังนี้
สำหรับมาราธอน ระยะ 42.195 กม. ภายใน 8 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 11:00 น. (สตาร์ทเวลา 03:00 น.) คำนวณจากผู้แข่งขันคนสุดท้ายออกตัว
สำหรับฮาล์ฟมาราธอน ระยะ21 กม. ภายใน 4 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 09:00 น. (สตาร์ทเวลา 05.00 น.) คำนวณจากผู้แข่งขันคนสุดท้ายออกตัว
สำหรับมินิมาราธอน ระยะ10.5 กม. ภายใน 2 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 07.30 น. (สตาร์ทเวลา 05.30 น.)
สำหรับFun Run ระยะ5.5 กม. ภายใน 1.30 ชั่วโมง หรือไม่เกิน 07.35 น. (สตาร์ทเวลา 06.05 น.)
หมายเหตุ:
*คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเวลาปล่อยตัว และเวลาตัดตัวตามเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

ติดตามสอบถามได้ทาง Inbox Fan Page https://www.facebook.com/Lampang42marathon/

ผู้เข้าร่วมงาน

เพศ ชื่อผู้เข้าร่วม ระยะทาง ช่วงอายุ
หญิง สมศรี จันทร์เทวี Fun Run 5.5 k 59
ชาย ชยพจน์ มีทรัพย์ Marathon 42.195k 39
ชาย Phetphong Chatchaisathaphorn Marathon 42.195k 59
หญิง Sasithun Singmool Mini Marathon 10.5k 39
ชาย Somchai Yimsiriwatana Marathon 42.195k 60
ชาย Thaworn Wongngarm Marathon 42.195k 39
ชาย Pisuttipan Kitichainarong Marathon 42.195k 39
ชาย วรวิทย์ เมฆอรุณ Half Marathon 21k 59
หญิง Kanokporn Yimsiriwatana Mini Marathon 10.5k 60
ชาย คมน์กฤษ ขันทะยศ Marathon 42.195k 39
หญิง มยุรี กานนท์ธนกุล Half Marathon 21k 29
หญิง Kannika Mitta Fun Run 5.5 k 29
หญิง ดารณี สุวรรณโน Fun Run 5.5 k 29
ชาย นายสมโภช จำปาทิพย์ Mini Marathon 10.5k 59
ชาย อมรเทพ สุวรรณโน Fun Run 5.5 k 39
หญิง ผ่องศรี จำปาทิพย์ Fun Run 5.5 k 49
หญิง Nittaya Lupsantia Marathon 42.195k 39
ชาย supawat chalermpolprapa Marathon 42.195k 59
หญิง Mattaneeya Bryce Mini Marathon 10.5k 49
หญิง ศิริพร เดชาวัฒน์ Fun Run 5.5 k 59
ชาย ธำมรงค์ เสาร์ฝั้น Half Marathon 21k 39
หญิง อาภาภรณ์ โกมลเสวิน Marathon 42.195k 29
หญิง Onpreeya Chitpakdee Marathon 42.195k 49
ชาย มะโน แดง​อินทร์​ Half Marathon 21k 59
หญิง ปราณี ปัญญากุลารักษ์ Fun Run 5.5 k 49
หญิง Tippawan Khwampaiboon Mini Marathon 10.5k 49
ชาย ภาพพจน์ ปัญญากุลารักษ์ Fun Run 5.5 k 49
ชาย paiboon khamlek Half Marathon 21k 59
ชาย ณัฐภัทร ปัญญากุลารักษ์ Fun Run 5.5 k 19
ชาย ภูริณัฐ ปัญญากุลารักษ์ Fun Run 5.5 k 19
ชาย PORNPONG CHAIJAROEN Marathon 42.195k 59
หญิง THUTIYAPORN CHITTAPALO Marathon 42.195k 49
ชาย Alastair Fowlie Marathon 42.195k 39
ชาย RICHARD MANN Marathon 42.195k 49
หญิง ฐิตาภรณ์ มิ่งเชื้อ Fun Run 5.5 k 19
ชาย ภูริภัทร ฉิมอุปละ Fun Run 5.5 k 19
หญิง Busayarin Kumpan Marathon 42.195k 49
ชาย Thanakit Thakhruea Mini Marathon 10.5k 29
ชาย สมเกียรติ รูปละออ Marathon 42.195k 39
หญิง สุพรรษา อาศัยการ Marathon 42.195k 39
ชาย อนุชิต อาศัยการ Marathon 42.195k 39
ชาย เอกรินทร์ ผัดติยะ Mini Marathon 10.5k 39
หญิง พิมภรณ์ อินถาเขียว Mini Marathon 10.5k 39
ชาย วรากร การเก่ง Marathon 42.195k 29
ชาย Chaiwat Paengkaew Mini Marathon 10.5k 39
ชาย ทินกร สมเครือ Marathon 42.195k 39
ชาย ณัฏฐพงษ์ บุณยัษเฐียร Half Marathon 21k 39
ชาย ปรีชา ไชยโย Half Marathon 21k 59
ชาย วิชาญ ตันติภูวนารถ Marathon 42.195k 60
ชาย Suphawat Phaka Marathon 42.195k 49
ชาย PRAPHAN WATTHANAWONG Mini Marathon 10.5k 60
ชาย ธรัสญา ประพฤติญานนท์ Half Marathon 21k 60
หญิง ระวีวรรณ มีลาภ Mini Marathon 10.5k 49
หญิง วิมลมาศ จันทราภิรมย์ Half Marathon 21k 59
หญิง รุ่งทิวา สุปินะ Mini Marathon 10.5k 39
ชาย ปฏิวัติ นวลแข Marathon 42.195k 39
ชาย นฤพนธ์ สุทธิพันธ์ Marathon 42.195k 59
ชาย พัฒน์ จันทร์เทศ Marathon 42.195k 59
ชาย อนุวัฒน์ อัชแมนมิตร Marathon 42.195k 39
ชาย มณชิต อินต๊ะวัง Marathon 42.195k 49
ชาย Sithikorn Kansomnate Marathon 42.195k 49
ชาย วงศ์บวร ผัสดี Half Marathon 21k 39
หญิง Kamonwan Raksapol Fun Run 5.5 k 49
หญิง Weerapon Chodkunaset Fun Run 5.5 k 59
หญิง จิรัชฌา จิตพรพิพัฒน์ Fun Run 5.5 k 29
หญิง Phatcharaporn Monte Fun Run 5.5 k 59
ชาย Sa-nga Monte Fun Run 5.5 k 59
หญิง Anong Limwong-ngoen Fun Run 5.5 k 49
ชาย Pracak Suwanarut Marathon 42.195k 59
ชาย นิพนธ์ ชัยศรีสุขอำพร Marathon 42.195k 60
หญิง อุทัยรัตน์ ทองคำวงศ์ Fun Run 5.5 k 39
ชาย สามารถ มุสิกุล Half Marathon 21k 59
หญิง นันทวรรณ อินตาวงศ์ Mini Marathon 10.5k 29
ชาย นิรันดร์ เป็งโท Marathon 42.195k 60
ชาย ภานุพงษ์ สุวรรณลังกา Marathon 42.195k 39
ชาย ธนัย วีรณรงค์กร Marathon 42.195k 59
ชาย ศิรสิทธิ์ มงคลจริง Marathon 42.195k 49
ชาย กฤษดา อินทิยศ Marathon 42.195k 29
ชาย Fritz Espera Half Marathon 21k 49
ชาย ธนวัฒน์ กณะบุตร Marathon 42.195k 60
ชาย พิษณุ จันทร์ศุภเสน Mini Marathon 10.5k 60
ชาย อภิเดช ก๋าทอง Fun Run 5.5 k 60
หญิง ดาริกา ก๋าทอง Fun Run 5.5 k 49
ชาย มงคล มั่งคั่ง Fun Run 5.5 k 59
หญิง วีนา มั่งคั่ง Fun Run 5.5 k 49
หญิง Suneerat Prakarn Half Marathon 21k 49
ชาย Udorn Nakcha Marathon 42.195k 49
ชาย เกียรติพงษ์ ม่านสืบ Mini Marathon 10.5k 39
หญิง นาตยา ปริวัติ Marathon 42.195k 39
หญิง เพ็ญศรี แสนธิ Half Marathon 21k 49
ชาย ปัณณทัต จิตรภักดี Mini Marathon 10.5k 19
หญิง พ.ต.ต.หญิง กฤษณพัสตร์ วงษ์ธิดา Fun Run 5.5 k 39
หญิง วสุธารา หมื่นโฮ้ง Marathon 42.195k 29
ชาย กฤตยชญ์ บุญมา Half Marathon 21k 39
ชาย อธิป หาญ​สร​เดช​ Marathon 42.195k 29
ชาย Sanpawat Kantabutra Marathon 42.195k 59
ชาย Nisit Janpromchoo Marathon 42.195k 39
ชาย ชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ Half Marathon 21k 60
หญิง Tanaporn Thawornwachirakun Marathon 42.195k 39
หญิง สุมารีย์ เตชะนันท์ Mini Marathon 10.5k 49
หญิง สาริณีย์ ภาสยะวรรณ Half Marathon 21k 49
ชาย ศรัณย์ พรหมประเสริฐ Marathon 42.195k 59
ชาย Witsanupong Promya Half Marathon 21k 39
ชาย วีรพล โนชัย Mini Marathon 10.5k 39
ชาย เด่น จันทร์สวัสดิ์ Half Marathon 21k 49
ชาย สุริยะ มุนตะทุม Marathon 42.195k 29
หญิง นิศาชล บุญมาก Fun Run 5.5 k 29
ชาย Sarayuth Tamwisai Fun Run 5.5 k 39
หญิง พัชราพร แปงสาย Fun Run 5.5 k 29
ชาย ลิขสิทธิ์ กาวิลตา Mini Marathon 10.5k 19
ชาย ลดาวัลย์ ยศธิวงค์ Marathon 42.195k 49
ชาย สวิง ชัยมงคล Mini Marathon 10.5k 60
ชาย ชัช สุขขา Marathon 42.195k 59
ชาย วีระวุฒิ ผาบเมฆ Marathon 42.195k 49
ชาย ศุภกิจ ฟ่องวาริน Marathon 42.195k 39
ชาย ทศพร วิวัฒน์​ภัทร​กุล​ Marathon 42.195k 39
หญิง ปภาดา ขุนชัยรักษ์ Fun Run 5.5 k 49
หญิง ปราณี พวงทอง Fun Run 5.5 k 59
ชาย นางประภาศรี เชาน์เกษม Fun Run 5.5 k 60
ชาย นางมาลัย วงค์บุญศรี Fun Run 5.5 k 59
ชาย ยงยุทธ บุญเขียน Marathon 42.195k 49
ชาย สุชิต ดุจวรรณ Marathon 42.195k 59
หญิง พิมลพรรณ ดุจวรรณ Mini Marathon 10.5k 59
ชาย สุรเดช ก๋าอ้าย Half Marathon 21k 39
ชาย สิรภพ กาญจนพันธุ์ Mini Marathon 10.5k 19
หญิง สุทธิดา แฮตุ้ย Fun Run 5.5 k 19
ชาย THINNAKORN CHAIMONGKOL Mini Marathon 10.5k 39
ชาย Trinnawat Rattanajaratpon Marathon 42.195k 39
ชาย อดิศักดิ์ มาประสพ Half Marathon 21k 39
ชาย สันติ อินทร์ต๊ะสืบ Half Marathon 21k 39
ชาย วสันต์ ปัญญาโชติ Half Marathon 21k 60
ชาย นายวรษา จักรพันธุวงค์ Marathon 42.195k 49
ชาย สมพร สุธรรม Marathon 42.195k 49
หญิง กนกวรรณ โสจันทร์ Mini Marathon 10.5k 19
ชาย โสฬษฒ์ เทพสถิตย์ Mini Marathon 10.5k 59
ชาย ศักย สกุลรังแก้ว Marathon 42.195k 59
หญิง chanakan sakponyanon Mini Marathon 10.5k 59
ชาย กิติศักดิ์ ประทาศรี Marathon 42.195k 49
ชาย Jumporn Jareeratana Marathon 42.195k 59
ชาย ดนัย อดุลยศักดิ์ Mini Marathon 10.5k 59
ชาย สมิต แก้วมาลา Half Marathon 21k 59
หญิง พัทธ์ธีรา แสงแก้ว Marathon 42.195k 49
ชาย วิทยา บุญยัง Marathon 42.195k 49
ชาย Natakorn Kitmanomai Marathon 42.195k 39
ชาย วรพงษ์ พงศ์วิสุทธิ์รักษา Half Marathon 21k 49
หญิง รุ่งนภา ชมดวง Fun Run 5.5 k 39
หญิง จริญา อ่อนนาง Fun Run 5.5 k 49
ชาย บุญส่ง ทองใบ Marathon 42.195k 49
ชาย เอกสิทธิ์ เขยกลาง Marathon 42.195k 39
ชาย Patcharapon Chomchoei Marathon 42.195k 29
ชาย RATTAVIT SUEBSUREEKUL Marathon 42.195k 49
ชาย วัชระพงษ์ ระเรือง Marathon 42.195k 29
หญิง กวินทิพย์ หอมแห่นจันทร์ Half Marathon 21k 29
หญิง ณัฐริกา ยาวุฒิ Marathon 42.195k 29
หญิง ปาณิช จันทน์ต้น Mini Marathon 10.5k 39
ชาย Wittaya Wangmo Marathon 42.195k 39
ชาย Phanote Suwong Marathon 42.195k 39
หญิง Aranya Jaikamlue Mini Marathon 10.5k 29
ชาย นัชเอก เดชะบุญ Marathon 42.195k 59
หญิง Wanwanut Sangsaikaew Mini Marathon 10.5k 39
ชาย กรกช วิจิตรจรัสแสง Half Marathon 21k 59
หญิง รัชชิดา วิจิตรจรัสแสง Mini Marathon 10.5k 49
หญิง suphani sitthiwong Half Marathon 21k 49
ชาย ไพบูลย์ รัตนวิภานนท์ Marathon 42.195k 60
ชาย Jiramet Prasing Half Marathon 21k 29
หญิง เกศณี เวณิกพัฒนกุล Mini Marathon 10.5k 39
ชาย รุจิวงศ์ ตรรกวรุฒม์ Mini Marathon 10.5k 39
ชาย คมศร มะโนพันธ์ Half Marathon 21k 49
ชาย Natwara Tungsuk Mini Marathon 10.5k 39
ชาย Teeraporn Janekarn Marathon 42.195k 59
หญิง Preechaya Taweewat Marathon 42.195k 59
หญิง PHONPHIMON CHANTAKAEO Mini Marathon 10.5k 39
ชาย ถาวร เรือนเงิน Marathon 42.195k 49
ชาย กฤษฏา ทองจิบ Half Marathon 21k 49
ชาย Pongsakorn Jantawanich Marathon 42.195k 39
ชาย เรวัตร์ ฉัตรตันใจ Marathon 42.195k 59
ชาย เอกพจน์ บัวบาน Mini Marathon 10.5k 39
ชาย ไพโรจน์ ต้นชินดา Mini Marathon 10.5k 59
ชาย พงศ์เชฐ อมรจารุสนธิกุล Marathon 42.195k 49
ชาย ยุทธนา วรพันธุ์ Marathon 42.195k 49
ชาย Warakorn Thepkul Mini Marathon 10.5k 29
ชาย วนัส ทิรวานนท์ Mini Marathon 10.5k 39
หญิง ชนากานต์ ไชยนา Half Marathon 21k 29
ชาย สุริยนต์ สุดใจ Half Marathon 21k 29
ชาย เลิศเชาว์ สุทธาพานิช Marathon 42.195k 39
หญิง Charuwan Ruangkham Marathon 42.195k 39
ชาย อณพัชย์ กระตุฤกษ์ Half Marathon 21k 39
ชาย ณัฏฐพล ธนธรรมพิทักษ์ Half Marathon 21k 29
หญิง นพรัตน์ สมสวาสดิ์ Half Marathon 21k 49
หญิง Kitarporn Tarkuninn Marathon 42.195k 29
ชาย เดชสิทธิ์ ใจแสวง Marathon 42.195k 49
ชาย เปรมชัย เม่นสิน Mini Marathon 10.5k 49
หญิง ฤทัยรัตน์ แสนปวน Mini Marathon 10.5k 39
ชาย ณัฐชนน วังเย็น Mini Marathon 10.5k 19
ชาย พงศธร กังสดาลสุววรณ Half Marathon 21k 39
ชาย ชูกิจ พิมพ์ธารา Half Marathon 21k 39
ชาย สานิตย์ โห้งวิชัย Mini Marathon 10.5k 60
ชาย บุญรักษ์​ มูลแก้ว Marathon 42.195k 39
ชาย ธรัช พุทธรักษ์ Marathon 42.195k 39
ชาย ธริช พุทธรักษ์ Marathon 42.195k 39
ชาย เอกดิษฐ์ ศิริวชิรวัฒน์ Half Marathon 21k 39
ชาย Suriya Ronthong Marathon 42.195k 49
หญิง ดาวรุ่ง ฟักทอง Fun Run 5.5 k 39
ชาย ปิยะพงษ์ พึ่งสุข Marathon 42.195k 49
ชาย จรรษะณัย สายสาธร Marathon 42.195k 39
ชาย Raymond Greenlaw Marathon 42.195k 59
ชาย วริทธ วรรณวัตน์ Half Marathon 21k 39
ชาย Wachara Patkool Marathon 42.195k 39
หญิง พิมพรรณ คำตั๋น Mini Marathon 10.5k 49
ชาย ณัฐภัทร โพติ๊ดพันธุ์ Mini Marathon 10.5k 29
หญิง อารีรัตน์ อินต๊ะแก้ว Half Marathon 21k 49
ชาย สุรศักดิ์ มะโนปัญญา Fun Run 5.5 k 49
ชาย พีรเมธ เจียมจิตร Marathon 42.195k 49
หญิง Aunchaya Inthatep Marathon 42.195k 39
ชาย Chanwith Bunthoengpesuchsakul Marathon 42.195k 39
ชาย Taweesak Thanomchit Marathon 42.195k 59
ชาย รัตติกรณ์ พึ่งย้อย Marathon 42.195k 39
หญิง Jidapa Hathaipreevijit Mini Marathon 10.5k 29
ชาย Supakorn Hathaipreevijit Half Marathon 21k 19
ชาย จารุตม์ วรรณชาติ Half Marathon 21k 39
ชาย ธนพัชร์ นามมุง Marathon 42.195k 49
ชาย บรรจบ ยศนนท์ Marathon 42.195k 59
หญิง ลินดา เอื้อไพบูลย์ Half Marathon 21k 49
ชาย กชธนาณัฐ อนุพันธ์ Marathon 42.195k 39
หญิง นันทนัช วงศ์คำ Half Marathon 21k 59
ชาย นพเดช ชัชวาลย์วิจิตร Marathon 42.195k 39
ชาย บุญญารัตน์ ชัชวาลย์วิจิตร Mini Marathon 10.5k 60
ชาย david pacot Marathon 42.195k 49
ชาย พัฒนดิษย์ ชลธารอุดมลาภ Half Marathon 21k 39
หญิง กัญจน์ชญา ศักดิ์บุญกาญจน์ Marathon 42.195k 39
ชาย พูลสวัสดิ์ ชัยสารสวัสดิ์ Marathon 42.195k 49
ชาย จิรเดช ยศอินทร์ Fun Run 5.5 k 29
หญิง สุกฤตา ปันยารชุน Fun Run 5.5 k 19
หญิง พวงเพชร หาญฤทธิ์ Half Marathon 21k 60
ชาย อนุศักดิ์ งิ้วสะ Marathon 42.195k 49
ชาย อานนท์ โพธิจินดา Fun Run 5.5 k 29
ชาย วิทยา พลฉิมพันธุ์ Marathon 42.195k 59
ชาย กาน อุ่นเรือน Marathon 42.195k 49
หญิง ประไพพรรณ สายวงค์ปัญญา Half Marathon 21k 39
ชาย พินิต ภัทราภัย Marathon 42.195k 49
ชาย กรณ์ ประกอบเขตการ Half Marathon 21k 49
ชาย สุบัน ทองสาโคม Marathon 42.195k 39
หญิง วารินทร์ รสหวาน Fun Run 5.5 k 39
ชาย Kiattipong Boonjit Marathon 42.195k 49
ชาย ภัคธนัช บุพชาติ Mini Marathon 10.5k 49
ชาย วชิราวุธ อินทสิทธิ์ Mini Marathon 10.5k 49
ชาย ชเนตี งิ้วสะ Half Marathon 21k 29
ชาย NATTAPONG YODMUANG Half Marathon 21k 49
ชาย สมเกียรติ วันทา Mini Marathon 10.5k 59
ชาย สราวุธ ศรีสุนารถ Marathon 42.195k 49
ชาย สุพรชัย พัฒนาพารา Marathon 42.195k 59
ชาย นคร เชียงมา Marathon 42.195k 39
หญิง Sununtha Ruangbovongad Mini Marathon 10.5k 49
ชาย สมพงษ์ สุภาจ๋า Marathon 42.195k 39
หญิง พัทรศยา เกื้อเกิน Fun Run 5.5 k 29
ชาย Sutham Assawasujindarat Mini Marathon 10.5k 49
ชาย ธาดา บุญส่ง Marathon 42.195k 39
หญิง pornpimon saksoong Marathon 42.195k 59
หญิง Suree Jaiuae Marathon 42.195k 49
หญิง ฉัตรธิดา อยู่พุ่ม Mini Marathon 10.5k 39
ชาย Chanit Suchanok Half Marathon 21k 39
ชาย พิทักษ์​ วงค์ฆ้อง Mini Marathon 10.5k 39
ชาย สุวรรณี สัตยารักษ์ Half Marathon 21k 49
หญิง พัชรินทร์ เงินกลั่น Marathon 42.195k 49
ชาย Pakpoom Kaewdee Half Marathon 21k 29
ชาย Hudtrakun Mensin Marathon 42.195k 49
ชาย ไกรศิริ อ่อนระเบียบ Half Marathon 21k 29
ชาย สมศักดิ์ อ่อนระเบียบ Half Marathon 21k 59
ชาย ปิโยรส กุยคำ Fun Run 5.5 k 49
หญิง วิไลพร ชัยสารสวัสดิ์ Half Marathon 21k 49
ชาย เฉลิมเกียรติ ตาวตา Marathon 42.195k 39
หญิง ธัญลักษณ์ ผาบเมฆ Fun Run 5.5 k 49
ชาย ทักษิณ ชั้นผั้น Marathon 42.195k 49
ชาย ณัฐจักร์ งามจิต Mini Marathon 10.5k 59
ชาย อานุภาพ เชาวน์ชาติ Marathon 42.195k 39
หญิง กัญญาภัทร์ ทินวัง Mini Marathon 10.5k 19
ชาย ยูยะ ศรีจันทร์ Mini Marathon 10.5k 29
ชาย นัท​วัติ​ จินะ​วงค์​ Mini Marathon 10.5k 29
หญิง KAWEENA MUAYSA Mini Marathon 10.5k 39
ชาย ณัฐดนัย ไผ่ทอง Fun Run 5.5 k 49
ชาย เกรียงไกร เปียงอุดร Marathon 42.195k 49
หญิง ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์ Half Marathon 21k 39
ชาย วราภรณ์ ตรีรัตน์ Fun Run 5.5 k 49
ชาย เกียรติชัย ณ ลำปาง Marathon 42.195k 49
ชาย สงวนทรัพย์ ชูชัน Marathon 42.195k 29
หญิง นงนุช ใจริน Fun Run 5.5 k 49
หญิง น้ำฝน ณ ลำปาง Mini Marathon 10.5k 39
หญิง ศุภลักษณ์ สารสุรินทร์ Fun Run 5.5 k 49
ชาย นเรศ ช่วงอำไพ Mini Marathon 10.5k 59
ชาย เมืองมล แสนขัติ Fun Run 5.5 k 49
ชาย นเรศ ธรรมปัญญา Half Marathon 21k 49
ชาย กิตติ เหลืองอำไพพรรณ Marathon 42.195k 49
หญิง ศศิธร ไวรุ่งเรืองกุล Fun Run 5.5 k 49
ชาย ปวริศ ยอดคำ Half Marathon 21k 39
ชาย นาคราช จันทร์ยอด Mini Marathon 10.5k 29
หญิง นิลวรรณ นันทไตรภพ Mini Marathon 10.5k 39
ชาย สรวิชญ์ อุเทน Fun Run 5.5 k 39
หญิง อรุณโรจน์ สุขอ่ำ Fun Run 5.5 k 29
ชาย นภัทร สมัครการ Marathon 42.195k 39
ชาย สุรัติ ศิริเลิศ Mini Marathon 10.5k 39
หญิง นุชรา กล่ำชัย Fun Run 5.5k 59
หญิง CHUTARAT VANAPRUK Mini Marathon 10.5k 60
หญิง Wiwanda Suebpala Marathon 42.195k 29
ชาย พีระพล ธงนาค Marathon 42.195k 49
ชาย Jakkrit Srisittisombat Marathon 42.195k 49
ชาย ปรีชา ศุภลาภวัฒนา Marathon 42.195k 59
ชาย คณาวุฒิ สันติพงศ์ Marathon 42.195k 59
ชาย Hiromu Izuwa Marathon 42.195k 49
ชาย อนุชิต กาศโอสถ Mini Marathon 10.5k 39
ชาย เชาว์ คำชัย Marathon 42.195k 49
หญิง Kanyanat Wiraphatjinda Mini Marathon 10.5k 39
ชาย ภาณุพงศ์ แก้วระวัง Half Marathon 21k 39
ชาย ชูเกียรติ ศิริวงศ์ Marathon 42.195k 49
ชาย วิโรจน์ สวัสดิ์เรียวกุล Half Marathon 21k 39
ชาย ธิติฏฐ์ พรหมมินทร์ Mini Marathon 10.5k 49
ชาย พงษ์พัฒน์ ช่วยเวช Marathon 42.195k 49
ชาย อานุภาพ ไชยพิพัฒน์ Half Marathon 21k 39
ชาย ชัยวุฒิ อินต๊ะสาร Half Marathon 21k 39
หญิง สุจิตรา ศรีษะบาล Mini Marathon 10.5k 49
ชาย กฤษณะ สุจาโน Mini Marathon 10.5k 29
ชาย ทักษิณ ปินชัย Fun Run 5.5k 19
ชาย Uthai Jaitep Half Marathon 21k 29
ชาย Wattana Prasawang Marathon 42.195k 39
หญิง Suphap Tasith Mini Marathon 10.5k 59
ชาย ทัศนัย วิลัย Half Marathon 21k 39
ชาย นิรเชตร์ จารุยานนท์ Marathon 42.195k 49
หญิง กนกอร อินเท้ง Mini Marathon 10.5k 29
ชาย นิวัติ พอใจ Marathon 42.195k 39
ชาย Ekkayoot Payommai Mini Marathon 10.5k 39
ชาย ศุภร สิงหนาท Fun Run 5.5k 29
ชาย ธานินทร์ ปัญญาดี Mini Marathon 10.5k 49
หญิง อนุธิดา ตฤปต์สุวรรณ Fun Run 5.5k 29
ชาย Phil Pontefract Marathon 42.195k 49
ชาย Sarawut Singthong Half Marathon 21k 39
หญิง ภิตินันท์ นิธิวัฒน์สกุล Marathon 42.195k 49
หญิง Anongkarn Hiadsai Half Marathon 21k 29
หญิง Isaree Kuanthaweejun Marathon 42.195k 39
หญิง สุทธิลักษณ์ ไชยลังกา Mini Marathon 10.5k 60
ชาย คมกฤษ ถาวรชีวิน Marathon 42.195k 39
สถาณที่จัดงาน
ห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง
เปิดรับสมัคร
7 กรกฎาคม 2563
ปิดรับสมัคร
8 กรกฎาคม 2563
วันเริ่มงาน
25 ตุลาคม 2563
เรทราคา
600-1200
ช่วงอายุ
4 - 80 ปี