วิธีการใส่หมายเลขการลงทะเบียน

ให้ Copy หรือคัดลอก หมายเลขในช่องสีแดงทั้งขีดด้วย

นำหมายเลขการลงทะเบียนไปวางไว้ในหน้าแจ้งชำระเงิน