รายการวิ่ง

ผ่านมาแล้ว
7 พฤศจิกายน 2563
สนามกีฬา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ผ่านมาแล้ว
25 ตุลาคม 2563
หน้า ททท.สำนักงานลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง
ผ่านมาแล้ว
13 กันยายน 2563
สวนสาธารณะหนองกระทิง จ.ลำปาง
ผ่านมาแล้ว
16 กุมภาพันธ์ 2563
สวนสาธารณะหนองกระทิง จ.ลำปาง
ผ่านมาแล้ว
26 มกราคม 2563
โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
ผ่านมาแล้ว
19 มกราคม 2563
สถานปฎิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก
ผ่านมาแล้ว
21 ธันวาคม 2562
ลำปาง
ผ่านมาแล้ว
8 ธันวาคม 2562
สวนสาธารณะหนองกระทิง จ.ลำปาง
ผ่านมาแล้ว
24 พฤศจิกายน 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผ่านมาแล้ว
17 พฤศจิกายน 2562
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
ผ่านมาแล้ว
27 ตุลาคม 2562
สวนสาธารณะหนองกระทิง จ.ลำปาง
ผ่านมาแล้ว
13 ตุลาคม 2562
ห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง
ผ่านมาแล้ว
18 สิงหาคม 2562
ที่ว่าการอำเภอสบปราบ ลำปาง
ผ่านมาแล้ว
2 มิถุนายน 2562
หน้าวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ผ่านมาแล้ว
7 มีนาคม 2562
ห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง
ผ่านมาแล้ว
3 มีนาคม 2562
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ผ่านมาแล้ว
2 มีนาคม 2562
โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง
ผ่านมาแล้ว
17 ธันวาคม 2561
ห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง
ผ่านมาแล้ว
5 ธันวาคม 2561
สวนสาธารณะเขลางค์นคร จ.ลำปาง